شبیه سازی نوسان ساز COLPITTS با نرم افزار متلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

نوسان Colpitts با استفاده از ترانزیستور برای تولید نوسانات موج سینوسی است

شبیه سازی مدار Colpitts نوسان ساز با استفاده از ترانزیستور NPN و اجزای دیگر موجود در SimElectronics نشان داده شده است. نسبت بازخورد با ارزش نسبی خازن C 1 و C 2 تعیین می شود. فرکانس نوسان توسط F داده شده = 1/(2 * PI * SQRT (L * CT)) که در آن CT = (C 1 * C 2)/(C 1 + C 2)

در صورت داشتن مشکل یا سوال با ایمیل زیرارتباط برقرار کنید

powersp 1394 gmail. com

لینک کمکی