متن ترجمه شده PDF

ارتباط با ما

... دانلود ...

(به همراه فایل اپ کتاب برای اندرویدها)

اکثریت مردم در رابطه با کسب درآمد و پول دیدگاهی منفی دارند. و این همان چیزی است که مانع کسب ثروت زیاد می شود.

با آنکه بسیاری از مردم از کسب ثروت به وسیله ی نیروی ذهن صحبت می کنند، این مقوله هنوز جای بحث بسیار دارد. این مقوله ما را به سمت هدفی میلیون دلاری رهنمون می کند: ذهنیت پول ساز چیست و چگونه می توان چنین ذهنیتی اتخاذ کرد تا بتوان به دارایی عظیم و شغلی پردرآمد رسید؟

توجه توجه: شما می توانید فایل این کتاب به صورت بر روی گوشی اندروید خود نصب کنید.

لینک کمکی