تحقیق درباره زندگی پس از مرگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل: ورد-Word

مرجع فایل-قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 95

موضوع: زندگی پس از مرگ فهرست مطالب عنوان صفحه حالت روح موفق سؤال و جواب مرحله پس از سؤال فرشته ها اشکال و حل نفخه صور وای بر حال جهنمی ها موفق میزان سنجش اعمال موقف حساب موقف نامه های عمل موقف صراط نکاتی پیرامون عالم بهشت و دوزخ مرحله ظاهر شدن باطنها حالت روح روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری، کاملا به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد. تفضیل مطلب این که سنت الهی چنین است که در جهان خلقت، بین مراتب لطیف و ثقیل، حد وسطی قرار داده شده است. این موجود وسطی، نه از نظر لطافت و نازکی مثل مرتبه اول است و نه در سنگینی و کثافت چون مرتبه آخر. یک رو به بالا دارد و رویی به پایین و آن دو مرحله را به هم مرتبط می سازد. این مقطع وسط را ((برزخ)) می گویند. جهت روشن شدن موضوع به ذکر دو مثال می پردازیم: هر درختی را که مشاهده می کنیم یک مرتبه از مرحله دانه به مرحله درخت بودن نرسیده است. اول، حبه را می کارند، رشد می کند و درخت می شود، شاخ و برگ و گل می دهد و سپس از آن گل، میوه پدید می آید. بین مرحله حبه و میوه وجود درخت، فاصله است. لذا می توانیم درخت را برزخ این دو مرحله بدانیم. مثال دوم: همه کواکب و ستارگان درخشان بالای سر ما دارای نور و شعاع اند. چه خورشید و چه دیگر ستارگان، این حالت را دارند اما بین زمین و این کرات رابطه مستقیم برقرار نیست. اگر بخواهد علوی با سفلی مرتبط شود تا خیر و نفع ستارگان به زمین برسد باید حد وسط و برزخی وجود داشته باشد که نور و

لینک کمکی