تحقیق درباره لایه های اتمسفر زمین

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل: ورد-Word

(مرجع فایل-قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 5

لایه های اتمسفر زمین اتمسفر به 5 لایه تقسیم می شود که در نزدیکی سطح ضخیم است ولی به تدریج از ضخامت آن کاسته می شود تااینکه به فضا می رسد ترموسفر اولین لایه پس از سطح زمین است ونیمی از اتمسفر زمین را در بر دارد تغییرات آب وهوایی وتغییر فصول در این لایه رخ می دهد به دلیل وجود ثبات در استراتسفیربسیاری از هواپیماهای جت در این لایه پرواز می کنند به علاوه لایه ازن در استراتسفیر پرتوهای خطرناک خورشید را در می آشامد. شهاب سنگها درمزوزسفر می سوزند. ترومسفر لایه ای است با شفق ها، در ضمن شاتل های فضایی نیز در آن حرکت می کنند. اتمسفر زمین در نهایت در فضا به لایه کم ضخامت اکزوزسفر منتهی می شود که حد نهایی اتمسفر ماست. اتمسفر زمین اتمسفر زمین را در بر گرفته است وما را در برابر اشعه خطرناک خورشید ایمن می کند. اتمسفر ترکیبی است از لایه های گازی که ضخامت لایه ها، تدریجا کاهش می یابد تا اینکه نهایتا به فضا برسند اتمسفر از 78 درصد نیتروژن 21 درصد اکسیژن و یک درصد از گازهای دیگر تشکیل شده استاکسیژن برای ادامه حیات برروی زمین ضروری است زیرا برای ما امکان تنفس را به وجود می آورد مقداری از اکسیژن پس از گذشت مدتی به ازن تغییر شکل داده است، ازن اشعه ماوراءبنفش خورشید را فیلتر می کند. اخیرا مطالعات زیادی در مورد لایه ازن واثرات گلخانه ایصورت گرفته است دانشمندان معتقدند اثرات گلخانه ای با به دام انداختن انرژی خورشیدی، حرارت زمین را افزایش می دهد اتمسفر بر حسب تغییرات درجه حرارت نسبت به ارتفاع به 5 لایه تقسیم می شودبیشترین تغییرات آب وهوا یی در نخستین لایه آن رخ می دهد. تروپسفر تروپسفر پایین ترین لایه اتمسفر زمین محسوب می شود ترکیب هوا بسیار عالی شکل گرفته است و درجه حرارت با افزایش ارتفاع کاهش می یابد هوا ی موجود در تروپسفر از اثر هوای زمین

لینک کمکی