مقاله درباره طرح درس ریاضی اول ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل: ورد-Word

مرجع فایل-قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 4

طرح درس ریاضی اول ابتدایی طرح درس ریاضی پایه اول ابتدایی مشخصات درس کلی نام درس: ریاضی زنگ اجرا: اول نام مدرسه: موضوع: تفریق زمان: 45 دقیقه تعداد: 30 نفر صفحه: 81 مکان: کلاس درس سال: 89-88 نام مجری: تاریخ: پایه: اول زمان اهداف کلی آشنایی کامل با مفهوم تفریق (شناختی) توانایی انجام عمل تفریق (مهارت) علاقمندی به درس ریاضی (نگرشی) اهداف رفتاری در پایان درس فراگیر به اهداف زیر دست می یابد: علامت تفریق را با شناخت مفهوم آن می نویسد. برای شکل تفریق می نویسد. برای عبارت تفریق شکل ترسیم می کند. باقیمانده تفریق را می شناسد یا اشیاء درون کیسه نشان می دهد. داستان یا چند جمله ی کوتاه را بیان می کند که مفهوم تفریق را می رساند. تمرین ص 81 را درت می نویسد. به سئوالهای کتاب با علاقه پاسخ می دهد. در گروه با دوستان خود همکاری می کند و در صورتی دوستان او کمک بخواهد به آنان کمک می کند. مفاهیم کلیدی علامت تفریق-مفهوم باقیمانده علامت = عبارات تفریق وسایل کمک آموزشی تصویرهای مختلف میو هها و حیوانات-ماشین های اسباب بازی-ماسک خرگوش-هویچ-کیسه حساب-تخته پاکن-کتاب ریاضی-گچ-تخته پاکن-تابلو الگو و روش الگو: ایفای نقش و مشارکتی روش: پرسش و پاسخ و توضیحی

لینک کمکی